Tryghed- og netværksmedarbejder

Tlf: 20 16 46 01

Mail: sbs@fsb.dk

Du kan også kontakte mig på Facebook

  • Facebook

Sarah Bjørg Sigurdsson

Jeg er trygheds- og netværksmedarbejder hos Beboerprojekt Bispebjerg.

Som Trygheds- og Netværksmedarbejder I Beboerprojekt Bispebjerg, har jeg ansvaret for 4 af vores overordnede aktiviteter/indsatsområder. Jeg er bl.a. tovholder på Bispebjergs Beboernetværk som indebærer, at jeg understøtter de i forvejen etablerede beboerdrevne netværk, samt nye netværk der blomstrer op i området og ønsker at få hjælp og viden til opstart og formål.Jeg har en rolle i at hjælpe med organisering, konkretisering, foreningsdannelse, puljesøgning samt formidle kontakt til samarbejdspartnere og rådgivningstilbud, alt efter behov.

Under indsatsen er formålet at styrke beboernes mulighed for at være medspiller i deres nærområde, samt udvikle beboeres kompetencer og handlemuligheder for at være en aktiv del i at skabe tryghed i eget lokale område. Hvilke kompetencer der kan skabe udvikling, kan være forskelligt fra afdeling til afdeling og afhænger af, hvad nøglebeboeren ønsker at deltage i.

Indsatsen indebærer bl.a. at jeg koordinerer de to eksisterende Børnebestyrelser, samt har kontakten til klubbernes Ungeråd. Børnebestyrelserne arbejder for at skabe aktiviteter for de yngre beboere i deres tilknyttede afdelinger, gennem demokratiske beslutningsprocesser. De afholder bl.a. familierettede aktiviteter, såsom Bingo, Sommerfest og andet for deres medbeboere. Samarbejdet med Klubberne indebære at de unge kan få lov til at starte i deres Ungegråd, så de unge fastholdes i positive og givende aktiviteter.

Slutteligt er jeg ansvarlig for, at vi henviser børn og unge til en Mentorordning, hvis der er et ønske og et behov for dette. En anden voksen (end familiemedlemmer, skolelærer og andet) kan være med til at styrke barnet kompetencer og give dem et større netværk, til gavn for både barnets velvære, og kan øge deres mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

Jeg har ansvaret for disse aktiviteter: 

1) Børnebestyrelser

2) Verdens Kvinder 

3) Ambassadørtiltag 

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.