Samarbejde med skoler

Hvad omhandler samarbejdet med skoler? 

Beboerprojekt Bispebjerg understøtter og arbejder sammen med de lokale skoler på forskellige måder.

Vi har fokus på at understøtte skole/forældre samarbejde. Dette betyder, at Beboerprojekt Bispebjerg samarbejder med skolerne omkring nogle af deres aktiviteter i løbet af året, og samtidigt inddrager skolerne i nogle af helhedsplanens uddannelsesrettede aktiviteter. Dette gøres via f.eks. understøttelse af forældrecaféer via Beboerprojekt Bispebjergs kontakt til familier, undervisning om forældreintra til en temacafé i samarbejde med skolen, eller samarbejder omkring større events på skolen som kunne gavn vores beboere.

Derudover samarbejder vi med skolerne omkring skolepraktikker. Flere elever har svært med at finde en givende skolepraktik pga. f.eks. manglende netværk. Beboerprojekt Bispebjerg kan hjælpe elever, hvis de ønsker at komme i praktik hos Beboerprojekt Bispebjerg, eller hos en af helhedsplanens samarbejdspartnere. Alt det overnævnte gøres i tæt samarbejde med de nærliggende folkeskoler (Tagensbo Skole, Holbergskolen og Utterslev Skole).

Vil du høre nærmere om samarbejdet med skoler?

Så kontakt vores familie- og netværksmedarbejder Sabira på mail: sag@fsb.dk eller på tlf. 61 22 41 48.

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet. Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.