Mind Your Own Business

Hvad er Mind Your Own Business? 

Mind Your Own Business er et iværksætteriprogram, hvor et team af udvalgte drenge mellem 13-17 år får tilbudt rådgivning og vejledning til at etablere deres egen mikro-virksomhed. Programmet er en kreativ proces, der med udgangspunkt i idégenerering og -udvikling, bevæger

sig over fondsansøgninger, PR, økonomi og budgettering, internt samarbejde og HR, for til sidst at ende ud i et færdigt produkt. I forløbet tilbydes drengene løbende sparring og hjælp fra en professionel mentorvirksomhed og frivillige 'Venturpiloter', der ligeledes fungerer som sparringspartnere på projektet.

Idéen om Mind Your Own Business

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business, at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge. Nærhedsprincippet og et udviklende fokus skaber rammerne for, at vi ved hjælp af stærkt samarbejde i fællesskab kan skabe nye og innovative muligheder. Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i den metode og samarbejdsmodel programmet repræsenterer: Empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Mind Your Own Business programmet
På Mind Your Own Business Programmet tilbydes drengene indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene – under trygge rammer – til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed. Drengene arbejder sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som HR, økonomi og kommunikation, hvor de varetager forskellige ansvarsområder.

Vil du høre nærmere om Mind Your Own Business?

Så kontakt vores trygheds- og fritidsvejleder Lone på tlf. 23 92 58 43 eller på hendes mail: lba@fsb.dk

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.