Familie- og netværksmedarbejder

Tlf61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

Du kan også kontakte mig på Facebook

  • Facebook

Jeg er familie- og netværksmedarbejder hos Beboerprojekt Bispebjerg.

Jeg har ansvaret for det familierelateret område, der dækker over forældrekurser, temcaféer, skole-/hjem samarbejde og danskundervisning. Som familie- og netværksmedarbejder hos Beboerprojekt Bispebjerg er min primære opgave at styrke forældre og familier i boligområdet. Det gør jeg bl.a. ved at koordinere familiekurser som DUÅ i samarbejde med SOF, samt temacaféer for familier i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere. Herunder Familieoplevelsesklubben, som afvikles i samarbejde frivillige fra Red Barnet. 

 

Jeg samarbejder med de lokale skoler omkring skolepraktikker og er den praktikansvarlige for praktikanter i Beboerprojektet. I Samarbejde med de lokale skoler har jeg fokus på at styrke skole/forældresamarbejdet bl.a. gennem forældrearrangementer på skolerne. I samarbejde med Niels Brock har jeg ansvaret for afvikling af gratis danskundervisningsforløb for voksne. ​Som koordinator for Lektiecaféen har jeg ansvaret for koordinering af lektiecaféen, samt rekruttering af de frivillige lektiehjælpere.

 

Jeg har ansvaret for disse aktiviteter 

  1. Familiekurser og temacaféer i samarbejde med vores forældre og netværksmedarbejder

  2. Skolepraktikker og skole/forældresamarbejdet

  3. Gratis danskundervisning for voksne 

  4. Koordinering af Lektiecaféen

 

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.