13041360_879300838849030_624436821242519

Velkommen til Beboerprojekt Bispebjerg

Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan, der dækker 9 almene fsb boligafdelinger på Bispebjerg. Helhedsplanen er administreret af boligorganisationen fsb i samarbejde med Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Vores boligsociale heldsplan handler om at give beboerne en bedre livssituation, styrket naboskab samt øget mulighed for adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud fra kommunen og frivillige aktører.

Det boligsociale arbejde skal supplere, udvikle og understøtte den kommunale kernedrift og supplere ejendomsdriften i boligområderne og dermed bidrage til at afhjælpe nogle af de sociale udfordringer, der manifesterer sig lokalt i de udsatte boligområder. Boligsocialt arbejde handler dermed ikke om at overtage opgaver fra kommune og ejendomsdriften eller opgaver, som beboergrupper i forvejen løfter. Indsatsen skal derimod understøtte en positiv udvikling af boligafdelingerne gennem nedenstående 4 mål for den boligsociale indsats: 

Udvikle velfærdsområdet

Bygge bro til den kommunale kernedrift

Understøtte fsb’s øvrige kerneområder

Styrke naboskab og sammenhængskraft

Den nuværende boligsocial helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg blev sat i gang i 2017 og løber til medio af 2021. Helhedsplanen koordineres fra et lokalt sekretariat på Smedetoften 14, 1. sal.

 

Oversigt over vores tilbud og aktiviteter

Medarbejdere i Beboerprojekt Bispebjerg

DSC_0478_edited.jpg

Sofie Olsen

Studentermedhjælper

Tlf. 21 16 47 79

Mail: svoj@fsb.dk

DSC_0443_edited.jpg

Kia Bregenov-Beyer

Forældre- og netværksmedarbejder

Tlf. 40 49 85 51

Mail: kby@fsb.dk

DSC_0436_edited.jpg

Sabira Ghulam

Familie- og netværksmedarbejder

Tlf. 61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

DSC_0386_edited_edited.jpg

Iain Silbiger

Leder

Tlf. 25 30 10 63

Mail: isi@fsb.dk

DSC_0402_edited_edited_edited.jpg

Asbjørn Joensen

Studentermedhjælper

Tlf.20 54 76 93

Mail: avj@fsb.dk

DSC_0424_edited.jpg

Stine Larsen

Beboerrådgiver

Tlf.61 22 37 54

Mail: stm@fsb.dk

DSC_0393_edited.jpg

Lone Andersson

Trygheds- og fritidsvejleder

Tlf. 23 92 58 43

Mail: lba@fsb.dk

DSC_0469_edited.jpg

Linda Hansen

Trygheds- og netværksmedarbejder

Tlf. 20 16 46 01

Mail: lfh@fsb.dk

DSC09342 (2).jpg

Amir Farhang-Khah

UU-vejleder

Tlf. 23 67 27 96

Mail: GY6J@kk.dk

faruk.jpg

Faruk Can

Familie- og netværksmedarbejder

Tlf. 21 13 51 79

Mail: CR0C@kk.dk