Hvad er Din Fritid NV? 

Din Fritid NV tager udgangspunkt i en opsøgende indsats i helhedsplanens afdelinger, hvor der skabes kontakt til børn, unge og familier. Aktiviteten handler om at give udsatte børn og unge et aktivt kultur- og fritidsliv, og sikre familiens tilknytning til kommunale dagtilbud og kommunale institutioner. DIn Fritid NV har fokus på foreningsguidning (individuelle hjælp til at starte i en forening), kulturguidning (kulturture for grupper), og skolesamarbejde (events, aktiviteter og introduktionsarrangementer på skoler).​

Din Fritid NV går simpelt ud på, at du og dit barn taler sammen med vores ungemedarbejder Lone om fritidsaktiviteter til dit barn. Lone vil undersøge mulighederne for de forskellige aktiviteter og være den person, der tilmelder dit barn til fritidsaktiviteten. Fritidsaktiviteter kan f.eks. være fodbold, trampolin, håndbold, osv. 

Hvor og hvornår foregår det?

Dato og tidspunkt aftales med vores trygheds- og fritidsvejleder, Lone. Møderne foregår oftest hos Beboerprojekt Bispebjerg på adressen Smedetoften 14, 2400, København NV. 

Vil du høre nærmere om Din Fritid NV?

Så kontakt vores trygheds- og fritidsvejleder, Lone på tlf. 23 92 58 43 / mail: lba@fsb.dk eller studentermedhjælper, Asbjørn på mail: avj@fsb.dk.

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.