Familiekurser og temaaftener for familier

Hvad er familiekurser?

Familiekurser drejer sig om temabaserede familiekurset 'De Utrolige År' (DUÅ), som er et kursusforløb forankret i SOF's Familierådgivning for forældre af børn mellem 3-6 år. På kurset arbejder kursusdeltagere med en række fastlagte temaer, der styrker forældrenes forældrekompetencer og sikrer, at børnene udvikler bedste muligt sociale, faglige og følelsesreguleringskompetencer.

Hvad er temaaftener for familier?

Temacaféer til familier drejer sig om at understøtte familiers hverdag og trivsel via planlagt drop-in caféer, hvor beboere kan møde op og få hjælp, informationer og vejledning omkring forældreskabet f.eks. børns sundhed, opdragelse, dagpasningstilbud, skoletilmelding, uddannelsessystemet, digital mobning mm. Oftest til disse temacaféer vil der være en medarbejder fra kommunen, der kan orientere beboere omkring et emnefelt og hjælpe med en viderebrobygning til andre indsatser.

Vil du høre mere om familiekurser eller temaaftener for familier?

Så kontakt vores familie- og netværksmedarbejder Sabira på tlf. 61 22 41 48 eller på hendes mail sag@fsb.dk

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.