Hvad er Fædre i fokus? 

Baba – Fædre For Forandrings formål er at styrke fædres deltagelse i børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i børns liv. Baba tilbyder et unikt rum for fædre, hvor fædre sammen reflekterer og finder deres helt egen måde at være far på. Baba skaber et stærkt fællesskab, hvor frivillige fædre omsætter viden og erfaringer til konkrete forandringer i eget og andre fædres liv, i samspil med institutioner, kommuner, boligområder mm. Baba vil være det bedste valg for fædre, samarbejdspartnere og kunder, som vil forandring.

Indsatsen

Indsatsen har til formål at styrke fædres deltagelse i børns liv. Frivillige fædre deltager i et målrettet læringsforløb, hvor de får værktøjer til at inspirere andre fædre i deres netværk og sætter fokus på farrollen. De frivillige indgår i dialog med fagpersoner fra Bispebjerg fra institutioner, skoler og kommuner, hvorigennem nye muligheder for samarbejde mellem fædre og 'systemet' kan opstå. Indsatsen dækker over 4 faser, som strækker sig fra den aller første kontakt og til forankring.

De 4 faser er:

1) Opstart: Hvor kontakten etableres, samarbejdet konkretiseres og

    plan for rekruttering udarbejdes.

2) Rekruttering: Hvor det rigtige hold af frivillige skal findes

    (ca. 10 fædre), gæster inviteres og lokal styregruppe nedsættes.

3) Læringsforløb for frivillige fædre: Hvor fædrene får etableret en vision for deres farrolle, får

    værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre fædre og indgår i dialog med fagpersoner

    (gæster) fra institutioner og kommuner.

4) Forankring: Hvor fædrene etablerer deres samarbejde internt i holdet af fædre i samarbejde   

    med den lokale samarbejdspartner

    (årshjul for aktiviteter, roller m.m.)

Bliv baba-frivillig  

For at man kan blive en baba-frivillig skal man i gennem et forløb, der forløber sig over 8 gange. Ca. 10 fædre vil blive uddannet sammen, der vil være fundamentet for det nye opstartet fædrenetværk.  

Hvor og hvornår foregår det?

Forløbet foregår over 8 gange, hvor du mødes med andre baba-frivilige hver tredje lørdag i denne periode.

Efterfølgende vil du og de andre baba-frivillige mødes efter aftale.   

Hvis du er interesseret eller bare vil høre nærmere omkring baba-indsatsen?

Så kontakt vores forældre- og netværksmedarbejder Kia på tlf. 40 49 85 51eller på hendes mail kby@fsb.dk

Fædre i fokus

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.