Beboernetværk

Hvad er beboernetværket?

Beboernetværk på Bispebjerg omhandler indsatser, som har fokus på at styrke beboernes frivillighed, opkvalificere deres evne til at understøtte andre beboere, og sikre positive og tryghedsskabende beboerdrevne aktiviteter i boligområder.

 

Helhedsplanen har en rolle i:

A) at hjælpe med organisering, konkretisering, foreningsdannelse, puljesøgning samt formidle kontakt til samarbejdspartnere og rådgivningstilbud efter behov

 

B) at bruge bebeornetværkerne som platforme, hvor både kommunale, frivillige og den boligsociale indsats kan rekruttere til nye initiativer samt inddrage beboere i bydelens udvikling

 

C) at understøtte beboernetværk så at de kan drive forskellige familierettede aktiviteter i deres afdeling fx sommerfester, julearrangementer mm.

Vil du høre nærmere om beboernetværk?

Så kontakt vores trygheds- og netværksmedarbejder Sarah på tlf. 20 16 46 01 eller på mail sbs@fsb.dk

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.