Boligsocial vejleder 

Tlf21 12 40 64

Mail: EM1Y@kk.dk

Du kan også kontakte mig på Facebook

  • Facebook

Amma Asare-Nyako

Jeg er boligsocial ungevejleder hos Beboerprojekt Bispebjerg .

 

Jeg er som boligsocial ungevejleder i fsb ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU København), hvilket åbner op for et tæt samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere, samt betyder jeg har adgang til UnoUng (UU vejledningssystem).

Jeg er ansvarlig for målgruppen 15-29 årige i forhold til indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse.
En af mine primære aktiviteter er job- og uddannelsesformidling som indeholder oplæg, workshops, virksomhedsbesøg etc. som kan bidrage til at de unge samt deres forældre får øget indsigt og bedre forudsætninger for at reflektere over egne valg.

 

En anden aktivitet kredser sig om fritidsjobvejledning, hvor min opgave består i at hjælpe de unge i processen med at skaffe et fritidsjob. Her samarbejder jeg med Jobcenter København – Ungecentret (JKU) og kan ligeså skabe kommunale fritidsjob i samarbejde med den unge.

Som et led i fritidsjobvejledningen har jeg opstartet en vejledningscafé i Ungekulturhuset Smedetoften, hvor de unge hver onsdag kl. 14-18 kan få hjælp til at søge fritidsjob og/eller uddannelsesvejledning som også er en del af mine aktiviteter. Særligt i forbindelse med uddannelsesvejledningen samarbejder jeg med mine kollegaer i UU København.

 

Som et led i uddannelsesvejledningen har jeg mulighed for at henvise de unge til praktikpladsindsatsen i Ungecentret, hvor de kan få hjælp til at skaffe en uddannelsesaftale efter endt grundforløb 2.

 

Som en del af tryghedsfremmende indsats i helhedsplanen sidder jeg med i SSP Nordvest, herunder aktuelgruppen.

Jeg har ansvaret for disse aktiviteter:

1) Vejledningscaféen Smedetoften 

2) Diverse job- og uddannelsesaftener  

3) Uddannelsesvejledning 

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet.

Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.