13041360_879300838849030_624436821242519

Velkommen til

Beboerprojekt Bispebjerg

Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan, der dækker 9 almene fsb boligafdelinger på Bispebjerg. Helhedsplanen er administreret af boligorganisationen fsb i samarbejde med Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Vores boligsociale heldsplan handler om at give beboerne en bedre livssituation, styrket naboskab samt øget mulighed for adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud fra kommunen og frivillige aktører.

Det boligsociale arbejde skal supplere, udvikle og understøtte den kommunale kernedrift og supplere ejendomsdriften i boligområderne og dermed bidrage til at afhjælpe nogle af de sociale udfordringer, der manifesterer sig lokalt i de udsatte boligområder. Boligsocialt arbejde handler dermed ikke om at overtage opgaver fra kommune og ejendomsdriften eller opgaver, som beboergrupper i forvejen løfter. Indsatsen skal derimod understøtte en positiv udvikling af boligafdelingerne gennem nedenstående 4 mål for den boligsociale indsats: 

  • Udvikle velfærdsområdet

  • Bygge bro til den kommunale kernedrift

  • Understøtte fsb’s øvrige kerneområder

  • Styrke naboskab og sammenhængskraft

Den nuværende boligsocial helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg blev sat i gang i 2017 og løber til medio af 2021. Helhedsplanen koordineres fra et lokalt sekretariat på Smedetoften 14, 1. sal.

 

Aktivitetsoversigt

Aktiviteter for familier og forældre

14.png

Beboerprojekt Bispebjerg understøtter og arbejder sammen med de lokale skoler på forskellige måder.

Vi har fokus på at understøtte skole/forældre samarbejde. Dette betyder, at Beboerprojekt Bispebjerg samarbejder med skolerne omkring nogle af deres aktiviteter i løbet af året, og samtidigt inddrager skolerne i nogle af helhedsplanens uddannelsesrettede aktiviteter. Dette gøres via f.eks. understøttelse af forældrecaféer via Beboerprojekt Bispebjergs kontakt til familier, undervisning om forældreintra til en temacafé i samarbejde med skolen, eller samarbejder omkring større events på skolen som kunne gavn vores beboere.

Derudover samarbejder vi med skolerne omkring skolepraktikker. Flere elever har svært med at finde en givende skolepraktik pga. f.eks. manglende netværk. Beboerprojekt Bispebjerg kan hjælpe elever, hvis de ønsker at komme i praktik hos Beboerprojekt Bispebjerg, eller hos en af helhedsplanens samarbejdspartnere. Alt det overnævnte gøres i tæt samarbejde med de nærliggende folkeskoler (Tagensbo Skole, Holbergskolen og Utterslev Skole).

 

Kontakt Sabira på tlf. 61 22 41 48 eller sag@fsb.dk

15.png

Familiekurser drejer sig om temabaserede familiekurset 'De Utrolige År' (DUÅ), som er et kursusforløb forankret i SOF's Familierådgivning for forældre af børn mellem 3-6 år. På kurset arbejder kursusdeltagere med en række fastlagte temaer, der styrker forældrenes forældrekompetencer og sikrer, at børnene udvikler bedste muligt sociale, faglige og følelsesreguleringskompetencer.

Temacaféer til familier drejer sig om at understøtte familiers hverdag og trivsel via planlagt drop-in caféer, hvor beboere kan møde op og få hjælp, informationer og vejledning omkring forældreskabet f.eks. børns sundhed, opdragelse, dagpasningstilbud, skoletilmelding, uddannelsessystemet, digital mobning mm. Oftest til disse temacaféer vil der være en medarbejder fra kommunen, der kan orientere beboere omkring et emnefelt og hjælpe med en viderebrobygning til andre indsatser.

 

Kontakt Sabira på tlf. 61 22 41 48 eller sag@fsb.dk / Kia på tlf. 40 49 85 51 eller kby@fsb.dk

7.png

Os I Dialog har til formål at skabe dialog mellem voksne og teenagere. Gennem temaftenener, workshops, foredrag, osv. vil voksne og unge komme i debat med hinanden. Typisk får vi besøg af foredragsholdere eller organisationer som vil fortælle om deres liv eller arbejde. 

Os I Dialog er et samarbejde mellem SSP København, Beboerprojekt Bispebjerg og Kantorparkens Ungdomsklub/Fritidsklub. Oftest finder temaaftenerne sted i Kantorparkens Ungdomsklub/Fritidsklub, hvor der tilbydes på en spændende temaaften og dejlig aftensmad. 

Kontakt Lone på tlf. 23 92 58 43 eller lba@fsb.dk

13.png

...

 

Kontakt Kia på tlf. 40498551 eller kby@fsb.dk

2.png

Bispebjergs Bydelsmødre rådgiver mødre med vidt forskellige kulturelle baggrunde.

Bydelsmødrene er født i Danmark eller har oplevet at komme til Danmark og har måske haft de samme spørgsmål som dig.

Bydelsmødrene taler forskellige sprog og vil gerne komme på besøg hjemme hos dig eller give deres erfaringer videre på forældremøder mv. Bydelsmødrene har stor viden om de udfordringer, kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i deres hverdag og i mødet med f.eks. sagsbehandlere eller daginstitutioner. Bydelsmødrene kan derfor også rådgive kommunale medarbejdere og fungere som brobyggere mellem system og borger.

Kontakt Kia på tlf. 40 49 85 51 eller kby@fsb.dk

 

Ansatte i Beboerprojekt Bispebjerg

DSC09342 (2).jpg

Amir Farhang-Khah

UU-vejleder

Tlf. 23 67 27 96

Mail: GY6J@kk.dk

faruk.jpg

Faruk Can

UU-vejleder

Tlf. 21 13 51 79

Mail: CR0C@kk.dk

DSC_0386_edited_edited.jpg

Iain Silbiger

Leder

Tlf. 25 30 10 63

Mail: isi@fsb.dk

DSC_0443_edited.jpg

Kia Bregenov-Beyer

Forældre- og netværksmedarbejder

Tlf. 40 49 85 51

Mail: kby@fsb.dk

DSC_0469_edited.jpg

Linda Hansen

Trygheds- og netværksmedarbejder

Tlf. 20 16 46 01

Mail: lfh@fsb.dk

DSC_0393_edited.jpg

Lone Andersson

Trygheds- og fritidsvejleder

Tlf. 23 92 58 43

Mail: lba@fsb.dk

DSC_0436_edited.jpg

Sabira Ghulam

Familie- og netværksmedarbejder

Tlf. 61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

58373434_831317843918223_852958915902989

Sarah Bjørg Sigurdsson

Trygheds- og netværksmedarbejder

Mail: sbs@fsb.dk

DSC_0424_edited.jpg

Stine Larsen

Beboerrådgiver

Tlf.61 22 37 54

Mail: stm@fsb.dk