IMG_6338.JPG

Velkommen til

Beboerprojekt Bispebjerg

Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan, der dækker 9 almene fsb boligafdelinger på Bispebjerg. Helhedsplanen er administreret af boligorganisationen fsb i samarbejde med Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Vores boligsociale heldsplan handler om at give beboerne en bedre livssituation, styrket naboskab samt øget mulighed for adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud fra kommunen og frivillige aktører.

Det boligsociale arbejde skal supplere, udvikle og understøtte den kommunale kernedrift og supplere ejendomsdriften i boligområderne og dermed bidrage til at afhjælpe nogle af de sociale udfordringer, der manifesterer sig lokalt i de udsatte boligområder. Boligsocialt arbejde handler dermed ikke om at overtage opgaver fra kommune og ejendomsdriften eller opgaver, som beboergrupper i forvejen løfter. Indsatsen skal derimod understøtte en positiv udvikling af boligafdelingerne gennem nedenstående 4 mål for den boligsociale indsats: 

Udvikle velfærdsområdet

Bygge bro til den kommunale kernedrift

Understøtte fsb’s øvrige kerneområder

Styrke naboskab og sammenhængskraft

Den nuværende boligsocial helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg blev sat i gang i 2017 og løber til medio af 2021. Helhedsplanen koordineres fra et lokalt sekretariat på Smedetoften 14, 1. sal.

Scroll ned

Oversigt over vores tilbud og aktiviteter

 
 • Ambassadørindsats

   

  For alle 

 • Beboercaféen

   

  For alle 

 • Beboernetværk

   

  For alle 

 • Beboerrådgivning

   

  For alle 

 • Danskundervisning

   

  For voksne

 • Din Fritid NV

   

  For børn, unge og forældre

 • Familiekurser og temacaféer

   

  For familier

 • Lektiecafé

   

  For børn og unge

 • Mind Your Own Business

   

  For børn og unge

 • Os I Dialog

   

  For familier, forældre og unge

 • Forandring for forældre

   

  For forældre

 • Børnebestyrelser

   

  For børn

 • Samarbejde med skoler

 • Bydelsmødre

   

  For voksne

 • Lommepengeprojekt

   

  For børn

Medarbejdere i Beboerprojekt Bispebjerg

Sofie Olsen

Studentermedhjælper

Tlf. 21 16 47 79

Mail: svoj@fsb.dk

Kia Bregenov-Beyer

Forældre- og netværksmedarbejder

Tlf. 40 49 85 51

Mail: kby@fsb.dk

Iain Silbiger

Leder

Tlf. 25 30 10 63

Mail: isi@fsb.dk

Asbjørn Joensen

Studentermedhjælper

Tlf.20 54 76 93

Mail: avj@fsb.dk

Lone Andersson

Trygheds- og fritidsvejleder

Tlf. 23 92 58 43

Mail: lba@fsb.dk

Linda Hansen

Trygheds- og netværksmedarbejder

Tlf. 20 16 46 01

Mail: lfh@fsb.dk

Sabira Ghulam

Familie- og netværksmedarbejder

Tlf. 61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

Stine Larsen

Beboerrådgiver

Tlf.61 22 37 54

Mail: stm@fsb.dk

 
 

Find os på adressen

Smedetoften 14, 1. sal

2400, København NV

Følg os på:

 • Instagram Social Ikon
 • Facebook Social Icon

Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til redaktion@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet. Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.